უძრავი ქონების შეფასება

“ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი” გთავაზობთ უძრავი ქონების შეფასებას, შეფასების ყველა საერთაშორისო სტანდარტის დაცვით. ჩვენთან შეგიძლიათ:

 

 • შენობა – ნაგებობების შეფასება;
 • სასოფლო – სამეურნეო მიწის ნაკვეთის შეფასება;
 • არასასოფლო – სამეურნეო მიწის ნაკვეთის შეფასება;
 • კომერციული ფართების შეფასება;
 • საცხოვრებელი ბინების შეფასება;
 • კერძო სახლების შეფასება;
 • კოტეჯების შეფასება;
 • დაუმთავრებელი მშენებლობის შეფასება.

 

რისთვის შეიძლება დაგჭირდეთ უძრავი ქონების შეფასება:

 

 • უძრავი ქონების ყიდვა/გაყიდვისთვის;
 • ქონების გადასახადის დასაგენად;
 • საწარმო/ორგანიზაციის კაპიტალში შესატანად;
 • საწარმო/ორგანიზაციის კაპიტალიდან ამოსაღებად;
 • უძრავი ქონების საუკეთესო გამოყენების დასადგენად;
 • მემკვიდრეობით გადაცემისათვის/გაჩუქებისთბის/ქონების გაყოფის მიზნით;

ჩვენი სერთიფიცირებული აუდიტორებისა და შემფასებლების დასკვნას აქვს იურიდიული ძალა და მისი გამოყენება ასევე შეგიძლიათ სასამართლოში წარსადგენად, იურიდიული პირის ბალანსზე ასაყვანად თუ სხვა გამოყენებისათვის.

 

 

Sandy Web Development