მოძრავი ქონების შეფასება

“ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი” გთავაზობთ მოძრავი ქონების შეფასებას, შეფასების ყველა საერთაშორისო სტანდარტის დაცვით. ჩვენთან შეგიძლიათ შეაფასოთ:

 

 • მსუბუქი და სატვირთო ავტომანქანების შეფასება;
 • რელსებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების შეფასება;
 • მოტოციკლები და მოტო – ტექნიკის შეფასება;
 • ავტომობილების მისაბმელების შეფასება;
 • თვითმფრინავები და ვერტმფრენების შეფასება;
 • გემები და საზღვაო ტრანსპორტის შეფასება;
 • სატრანსპორტო კონტინერების შეფასება და ა.შ.

 

რისთვის შეიძლება დაგჭირდეთ მოძრავი ქონების შეფასება:

 

 • მოძრავი ქონების ყიდვა/გაყიდვისთვის;
 • კომპანიის ბალანსზე ასაყვანად ან ჩამოსაწერად;
 • იჯარით ან ლიზინგით გადაცემისთვის;
 • დაზღვევის მიზნით;
 • გირაოში ჩასადებად;
 • ქონებრივი დავის შემთხვევაში;
 • ზარალის შეფასებისას.

ჩვენი სერთიფიცირებული აუდიტორებისა და შემფასებლების დასკვნას აქვს იურიდიული ძალა და მისი გამოყენება ასევე შეგიძლიათ სასამართლოში წარსადგენად, იურიდიული პირის ბალანსზე ასაყვანად თუ სხვა გამოყენებისათვის.

 

 

Sandy Web Development