იურიდიული კონსულტაცია

აღნიშნული მომსახურება მოიცავს იურიდიულ თემებზე კონსულტაციას, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ფინანსურ და საგადასახადო საკითხებთან:

 

  • ბიზნესის წარმოებისას სამართლებრივი რისკების ანალიზი;
  • კონსულტაცია ყიდვა-გაყიდვაზე, ქირავნობაზე, იჯარაზე, იპოთეკაზე და სხვა მოლაპარაკებებში მონაწილეობა;

 

კონსულტაციის გაწევა ხორციელდება  წერილობით ან ზეპირად.

 

ჩვენი კლიენტები

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED